top of page
  • Zdjęcie autoraSustainable Energy Solutions

Fotowoltaika z systemem monitoringu dachu - powierzchnie dachowe jako bezpieczne generatory zysku

Wielkie powierzchnie magazynowe, centra logistyczne, a także hale produkcyjne to tylko nieliczne ogniwa wchodzące w skład łańcucha dostaw gotowych dóbr dla konsumentów. Według analiz zawartych w raporcie „Logistyka w Polsce” przedstawionych przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), powierzchnia obiektów logistycznych stale wzrasta. Dzięki temu pozycja polskiej logistyki w Europie postrzegana jest już nie tylko przez pryzmat transportu międzynarodowego, w którym Polska od wielu lat zajmuje pozycję lidera.


Nowe powierzchnie magazynowe tworzą konieczność wybudowania ogromnych połaci dachowych, których eksploatacja wiąże się miedzy innymi z przeprowadzaniem okresowych przeglądów oraz napraw poszycia dachowego, a także udrażnianiem odpływów wody opadowej. Są to działania niezbędne do utrzymania obiektów w bezpiecznej kondycji, gotowej na przyjęcie gwałtownych opadów deszczu lub śniegu. Właściciele wielkopowierzchniowych dachów w każdym roku zabezpieczają odpowiedni budżet na poczet wydatków związanych z odśnieżaniem lub udrożnianiem armatury odpływu deszczówki. Są to czynności konieczne do zapewnienia ochrony życia osób przebywających w obiekcie jak i mienia w nim obecnego.


Dwie polskie firmy – Sustainable Energy Solutions oraz WISENE postanowiły wspólnymi siłami opracować produkt umożliwiający transformację biernych powierzchni dachowych w inteligentne generatory zysków. Rozwiązanie oferowane przez partnerskie firmy pozwala obniżyć wydatki na eksploatację dachów, dodatkowo koszty te pokrywane są przez opracowany system bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. To właśnie BEZPIECZEŃSTWO było słowem klucz do opracowania wspólnej wizji współpracy obu partnerów.

Firma WISENE jako pionier i lider w zakresie dostarczania WIARYGODNEGO metrologicznie monitoringu dachów hal, zapewnia dostęp do realnych korzyści, w tym generacji bardzo dużych oszczędności. Kluczowym jest automatyczny pomiar ugięcia konstrukcji dachu pod wpływem obciążeń zmiennych i zmiany obciążeń stałych. Ugięcie, w zgodnej opinii ekspertów, jest wiarygodnym i jedynym mierzalnym stanem konstrukcji określającym wytężenie, czyli wykorzystanie nośności, której przekroczenie z kolei jest głównym źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu wielkopowierzchniowego. Inteligentne narzędzie WISENE zarządza ryzykiem przeciążenia związanym z kumulacją obciążeń zmiennych oraz obciążeń stałych. System 24 godziny na dobę weryfikuje, czy ilość śniegu lub wody zgromadzonej na dachu nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu wytężenia konstrukcji, co w przypadku dachu wyposażonego w instalację fotowoltaiczną nabiera kluczowego, krytycznego znaczenia. Trudno bowiem wymagać od człowieka by w sposób wiarygodny określił aktualne obciążenie dachu lub prowadził codzienną analizę zachowania się konstrukcji hali. Dzięki narzędziu dostarczanym przez WISENE możliwe jest reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany obciążenia konstrukcji i optymalne nadzorowanie prac dotyczących eksploatacji dachu.


Wkładem firmy Sustainable Energy Solutions w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest integracja najnowszej technologii systemów fotowoltaicznych. Istotą opracowanego produktu jest maksymalizacja potencjału energetycznego połaci dachowych z zachowaniem bezpieczeństwa nośności konstrukcji. Płaskie dachy na centrach logistycznych są idealnym miejscem do montażu instalacji fotowoltaicznych. Niemniej ich instalacja musi być rzetelnie zaprojektowana. Sustainable Energy Solutions jest ekspertem w zakresie kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu. Specyfika działalności firmy znacząco różni się od działalności typowej dla segmentu mikroinstalacji, która odpowiada na dużą aktywność prosumentów indywidualnych. W przypadku przeprowadzania procesów inwestycyjnych dla sektora biznesowego, kluczowa jest elastyczność oraz indywidualne dostosowanie produktu do oczekiwań Klienta. Główną rolę odgrywa dobór mocy generatora instalacji fotowoltaicznej. Jego produktywność w określonych uwarunkowaniach zestawiona z analizą profilu poboru energii daje szansę na wybór rozwiązania najlepszego dla Klienta. Sustainable Energy Solutions w swoich realizacjach stawia ponadto na jakość, opierając się przy tym o starannie wyselekcjonowanych dostawców komponentów. Takie podejście gwarantuje zapewnienie minimalizacji kosztów dostarczenia energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo ich stabilizacji przez wiele lat.


Fotowoltaika od wielu miesięcy jest na fali wzrostów. Na dzień 1 sierpnia 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 2,26 GW. Do 2025 r. moc ta ma osiągnąć poziom 7,8 GW, co wynika z raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce" opublikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Istotne jest, żeby cel ten został osiągnięty w sposób zrównoważony - bez uszczerbku dla życia ludzi i mienia. Opracowane przez partnerskie firmy rozwiązanie bezpiecznego systemu fotowoltaicznego dla dachów wielkopowierzchniowych gwarantuje maksymalizację wykorzystania potencjału energetycznego z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa. Dodatkowo jest to rozwiązanie, które zmniejsza koszty utrzymania dachu poprzez racjonalizację wydatków na jego eksploatację.

226 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Trudne dachy

Comments


bottom of page