top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Bilansowanie indeksowane

Przy współpracy Sustainable Energy Solutions z GRUPA IEN S.A powstał produkt łączony :
Instalacja fotowoltaiczna z usługą bilansowania indeksowanego
SES_czarne.png
ien-beztła.png
Instalacja fotowoltaiczna z usługą bilansowania indeksowanego polega na wykorzystaniu korzystnej relacji profilu produkcji elektrowni fotowoltaicznej i cen rynkowych energii elektrycznej na rynku godzinowy.
Jest to produkt łączony pozwalający najefektywniej korzystać z energii wytworzonej ze słońca z pominięciem opustów – 100% sprawność „wirtualnego” magazynu energii.
black-metal-current-posts-157827.jpg
Zalety bilansowania indeksowanego:
Możliwość bilansowania nadwyżki energii elektrycznej na potrzeby zużycia innych obiektów przedsiębiorcy zlokalizowanych w innym dowolnym miejscu w Polsce
 

 Usługa bilansowania daje dużo możliwości na płaszczyźnie handlowej dla wytwórców i odbiorców
 

 Usługa bilansowania nabiera nowego znaczenia i popularności w dobie transformacji rynku energii
 

 Poprzez usługę bilansowania można optymalizować przychody i koszty w przedsiębiorstwach, które wytwarzają energię elektryczną

bottom of page