top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Kompleksowo zajmujemy się projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych

Zajmujemy się fotowoltaiką w pełnym zakresie. Przeprowadzamy inwestycje pod klucz, począwszy od stworzenia indywidualnego projektu, a kończąc na podłączeniu instalacji do sieci.

Korzystając z naszej oferty otrzymują Państwo gotowy produkt z fachową obsługą na etapie realizacji oraz po niej. Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualny projekt wraz z wyceną. Dbamy o profesjonalizm wykonania instalacji, a także zapewnienie najwyższej jakości komponenty.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia najlepszych producentów.

Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie w branży PV dla klientów indywidualnych, firm oraz przemysłu.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski oraz Niemiec.

Zakres naszej działalności obejmuje kompleksową realizację inwestycji jak również usługi projektowe.

FAQ

1. Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (PV) to proces wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały wykorzystując efekt fotoelektryczny wewnętrzny, polegający na wytworzeniu napięcia na złączu dwóch półprzewodników pod wpływem energii promieniowania słonecznego.

2. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko bowiem zależy od wielkości instalacji, miejsca jej posadowienia oraz od zastosowanych komponentów. Szacunkowo można przyjąć, że w zależności od wspomnianych wyżej czynników, koszt instalacji w przeliczeniu na 1 kWp zainstalowanej mocy zawiera się w przedziale 3000-5000zł.

3. Po ilu latach zwraca się fotowoltaika?

W zależności od wielkości instalacji, zastosowanych komponentów, wzrostu cen prądu oraz współczynnika autokonsumpcji (wykorzystania energii produkowanej przez fotowoltaikę na własne zużycie chwilowe) można założyć okres zwrotu w przedziale 5-12lat.

4. Czy zmienne warunki atmosferyczne zagrażają instalacji?

Instalacja fotowoltaiczna wykonana jest z elementów trwałych i odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Odporność modułów fotowoltaicznych jest sprawdzana w wielu testach wytrzymałościowych. Moduły testowane są pod kątem ciężkich warunków atmosferycznych w postaci silnych wiatrów, gradu, nacisku na powierzchnię modułu. Moduły po przejściu odpowiednich testów według norm IEC61215 oraz IEC61730 otrzymują stosowne certyfikaty.

5. Czy instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd w pochmurny dzień?

Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd nawet w pochmurny dzień z uwagi na docierające do powierzchni modułów promieniowanie rozproszone. Niestety jednak z uwagi na niższe natężenie takiego promieniowania wyrażoną w (W/m2), instalacja ta produkuje odpowiednio mniejszą moc niż w bezchmurny dzień.

6. Jak wysoka jest produkcja energii w zimę?

Produkcja energii w okresie zimowym jest dużo niższa niż w okresie letnim z uwagi na ilość godzin słonecznych występujących w danej porze roku (długość dnia i nocy) oraz z uwagi na kąt padania promieni słonecznych.

7. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych?

Dla mikroinstalacji (moc < 50 kW) dachowych i posadowionych na gruncie nie jest wymagane pozwolenie na budowę (wyjątkiem są instalacje przekraczające 3m wysokości oraz na gruncie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków). Dla instalacji powyżej 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe. Inwestycja musi być zgodna z wymaganiami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana. Instalacje większe niż mikroinstalacja (moc > 50kW) wymagają dodatowych pozwoleń.

8. Ile wynosi gwarancja?

Gwarancja produktowa na moduły wynosi w zależności od producenta 10-25lat. Gwarancja uzysku/ wydajności wynosi przeważnie 25-30lat. Gwarancja na falowniki wynosi zazwyczaj 5-10lat z możliwością rozszerzenia gwarancji nawet do 20-25lat.

9. Czy wymagane są okresowe przeglądy?

System fotowoltaiczny można traktować jako praktycznie bezobsługowy, wymagający minimalnej ingerencji ze strony użytkownika. Jest jednak szereg działań, których wykonanie zaleca się w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek instalacji fotowoltaicznej, czy też wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej:
1) Raz w miesiącu zaleca się inspekcję wizualną instalacji, która ma na celu wykrycie widocznych uszkodzeń modułów.
2)  Raz w roku zaleca się wykonanie pełnego przeglądu elektrowni fotowoltaicznej.
3) Raz na 5 lat wymaga się przeprowadzenia pełnych pomiarów elektrycznych całej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Czym jest opust dla mikroinstalacji prosumenckiej?

Energia wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności jest bezpośrednio konsumowana na własne zapotrzebowanie energetyczne. Nadwyżka wyprodukowanej i nieskonsumowanej energii wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej, która stanowi wirtualny magazyn. Energia ta może zostać następnie bezpłatnie odebrana w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do sieci na podstawie praw do opustu. Ilość energii dostępnej w wirtualnym magazynie stanowi iloczyn energii wprowadzonej do sieci i ustalonego współczynnika opustu. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii współczynnik opustu dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW wynosi 0,8, a w przedziale 10-50 kW wynosi 0,7.

11. Zainstalowałem fotowoltaikę, a rachunki mam wyższe niż przed uruchomieniem, co jest przyczyną?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy podpisujemy umowę kompleksową z jednym operatorem, a on zmieni stawkę opłat za energię. Drugim przypadkiem może być przekraczanie dopuszczalnej emisji mocy biernej.

12. Kto ponosi odpowiedzialność za koszty wymiany licznika?

Podmiotem odpowiedzialnym za wymianę licznika na dwukierunkowy jest Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

13. Czy panele trzeba odśnieżać?

W większości przypadków modułów fotowoltaicznych nie trzeba odśnieżać. Instalacja fotowoltaiczna generuje ciepło, które w większości przypadków wystarczy by na bieżąco pozbywać się śniegu zalegającego na powierzchni modułów.

14. Ile wynosi najlepszy kąt nachylenia dachu?

Optymalne parametry wydajności osiągamy przy orientacji południowej oraz pochyleniu połaci w przedziale od 30° do 40°.

15. Jaki jest najlepszy kierunek ułożenia paneli fotowoltaicznych?

Najlepsze parametry osiągnąć można przy montażu modułów fotowoltaicznych w kierunku południowym.

16. Czy każdy rodzaj pokrycia dachowego umożliwia instalację?

Moduły fotowoltaiczne można zamontować praktycznie na każdym rodzaju poszycia dachowego wykluczając przede wszystkim eternit oraz dachy o złym stanie technicznym.

17. Co to są optymalizatory mocy?

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych. Korzyścią z zastosowania optymalizatorów mocy w układzie, jest możliwość niezależnego wysterowania wartości prądu i napięcia dla każdego z modułów. Dzięki temu możliwa jest maksymalizacja wydajności każdego z modułów.

18. Kiedy potrzebne są optymalizatory?

Najbardziej uzasadnione ekonomicznie jest zastosowanie optymalizatorów w przypadku gdy na instalacji fotowoltaicznej występują zacienienia. Temat został szerzej opisany w artykułach na naszej stronie.

bottom of page