top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna
Świadczymy kompleksową usługę budowy farmy fotowoltaicznej

Oferta dotyczy zarówno obsługi formalno-prawnej jak i przeprowadzenia procesu projektowego prowadzącego do realizacji inwestycji z nadzorem nad jej poprawnym wykonaniem.

 

Dobór poszczególnych komponentów oraz ich konfiguracja wykonywane są w oparciu o:

  • najlepszą wiedzę,

  • informacje zebrane w czasie wizji lokalnej, 

  • doświadczenie inżynierów Sustainable Energy Solutions 

adult-architect-blueprint-business-41640

Świadczone usługi w ramach budowy farmy fotowoltaicznej:

Określenie potencjału działki dla inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej

✔ Weryfikacja: MPZP oraz RDOŚ,

✔ Analiza w geoportal,

✔ Rozpoznanie administracyjne we właściwym Urzędzie Gminy oraz Starostwie Powiatowym.

Obsługa procesu pozyskania decyzji środowiskowej

✔ Przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

✔ Złożenie wniosków do właściwych instytucji administracyjnych w imieniu inwestora.

Obsługa procesu pozyskania pozwolenia na budowę

✔ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,

✔ Przygotowanie niezbędnych wniosków wraz z ich złożeniem w imieniu inwestora.

Obsługa procesu przyłączenia farmy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

✔ Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej,

✔ Wypełnienie wniosku wraz z jego złożeniem w imieniu inwestora.

Budowa farmy fotowoltaicznej

✔ Dostarczenie modułów klasy TIER 1 na teren inwestycji,

✔ Dostarczenie falowników wraz z osprzętem telemetrycznym,

✔ Dostarczenie dedykowanej konstrukcji wsporczej spełniającej lokalne wymagania,

✔ Dostarczenie stacji transformatorowej wraz z systemem rozdzielnic, układem zabezpieczeń oraz okablowaniem,

✔ Montaż oraz integracja komponentów,

✔ Wykonanie ogrodzenia inwestycji, monitoringu oraz oświetlenia.

Budowa linii kablowej SN

✔ Obsługa procesu pozyskania decyzji środowiskowej,

✔ Obsługa procesu pozyskania pozwolenia na budowę,

✔ Budowa linii wraz z dostarczeniem komponentów,

✔ Obsługa procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

bottom of page