top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacja na gruncie
Przeprowadzając inwestycje w instalacje fotowoltaiczne kierujemy się zaspokojeniem potrzeb klientów.

Dobór poszczególnych komponentów oraz ich konfiguracja wykonywane są w oparciu o:

  • najlepszą wiedzę,

  • informacje zebrane w czasie wizji lokalnej, 

  • doświadczenie inżynierów Sustainable Energy Solutions 

Każdy element jest przemyślany i selektywnie wybrany spośród sprzętu naszych zaufanych i znanych na całym świecie dostawców.

Rozmieszczenie modułów ustalamy w oparciu o kryterium maksymalizacji uzysków energetycznych w połączeniu z estetyką wykonania instalacji.

Inżynier pracujący na laptopie

Istnieją trzy rodzaje kryteriów, w ramach których możemy dokonać właściwego doboru mocy instalacji fotowoltaicznej:

• Chęć pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie,

• Wykorzystanie maksymalnej dostępnej powierzchni do obłożenia modułami fotowoltaicznymi,

• Dostosowanie mocy instalacji do maksymalnej mocy zamawianej u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Obecnie dobór mocy większości instalacji fotowoltaicznych oparty jest o roczne zużycie energii elektrycznej. Należy przy tym wziąć pod uwagę sposób rozliczania wytworzonej energii, który ma duży wpływ na poprawne dopasowanie wielkości elektrowni.

bottom of page