top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Pakiety serwisowe

Oferujemy 3 możliwości pakietów serwisowych:

Carbon

✔ Monitoring poprawności działania oraz wydajności instalacji fotowoltaicznej

Opieka analityka nad poprawnością funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej wraz z subskrypcją raportów produktywności.

Zdalna diagnostyka awarii

W przypadku pojawienia się usterki instalacji fotowoltaicznej, autoryzowany serwis dokona zdalnej diagnostyki oraz poinformuje o jej wystąpieniu.

Fuleren

✔ Monitoring poprawności działania oraz wydajności instalacji fotowoltaicznej

Opieka analityka nad poprawnością funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej wraz z subskrypcją raportów produktywności.

Zdalna diagnostyka awarii

W przypadku pojawienia się usterki instalacji fotowoltaicznej, autoryzowany serwis dokona zdalnej diagnostyki oraz poinformuje o jej wystąpieniu.

Gotowość serwisowa

Bezpłatna diagnostyka usterki na wypadek wystąpienia awarii, wykonywana stacjonarnie przez autoryzowany serwis, jednak nie częściej niż raz w roku.

Grafen

✔ Monitoring poprawności działania oraz wydajności instalacji fotowoltaicznej

Opieka analityka nad poprawnością funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej wraz z subskrypcją raportów produktywności.

Zdalna diagnostyka awarii

W przypadku pojawienia się usterki instalacji fotowoltaicznej, autoryzowany serwis dokona zdalnej diagnostyki oraz poinformuje o jej wystąpieniu.

Gotowość serwisowa

Bezpłatna diagnostyka usterki na wypadek wystąpienia awarii, wykonywana stacjonarnie przez autoryzowany serwis, jednak nie częściej niż raz w roku.

Czyszczenie generatora

Coroczne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni modułów fotowoltaicznych.

  • Wszystkie przedstawione pakiety są dodatkowo płatne oraz obowiązują przez 6 lat.
     
  • Rodzaj kontraktu serwisowego może zostać rozszerzony po pozytywnej weryfikacji stanu technicznego instalacji jednak nie później niż przed upływem 3 lat od daty odebrania instalacji.
bottom of page