top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Opis gwarancji

Gwarancja obejmuje:

Generator fotowoltaiczny

25-30 lat zachowania sprawności
Energia wytworzona w 25-30 roku użytkowania modułów fotowoltaiczna powinna stanowić minimum 84% energii uzyskanej w pierwszym roku.

10-12 lat gwarancji produktowej

Obejmuje naprawę lub wymianę modułu w przypadku ujawnienia ukrytych wad wykonawstwa lub wad materiałowych.

Konstrukcja montażowa

 min. 10 lat gwarancji produktowej
Obejmuje usuwanie wad wynikających z niezachowania wytrzymałości mechanicznej oraz odporność na działanie korozji.

System elektryczny

 min. 5 lat gwarancji produktowej na falownik
Obejmuje wymianę falownika w przypadku awarii na skutek ujawnienia ukrytych wad wykonawstwa lub wad materiałowych.

Rozszerzona gwarancja falownika

Możliwość rozszerzenia gwarancji produktowej na falownik do 10, 15 lub 20 lat.

Wykonanie

 5 lat gwarancji
Zapewnienie fachowości wykonanych prac montażowych.

bottom of page