top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Jak działa system fotowoltaiczny?

 1. Generacja
  Energia promieniowania słonecznego oddziałuje na moduły fotowoltaiczne, które wykorzystując efekt fotoelektryczny generują prąd stały.
   

 2. Transport
  Prąd ten transportowany jest kablami solarnymi do falownika, który może być zamontowany w budynku lub poza nim.
   

 3. Transformacja DC/AC
  Falownik jest urządzeniem, które transformuje prąd stały w użyteczny prąd przemienny, który wykorzystywany jest we wszystkich urządzeniach elektrycznych.
   

 4. Wykorzystanie
  Następnie prąd elektryczny przekształcony w falowniku może być wykorzystany na własne zużycie, zmagazynowany lub odsprzedany do sieci.

bottom of page