top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Bilansowanie indeksowane - obsługa klienta

Usługi świadczone w związku z ofertą bilansowania indeksowanego:

Analiza

Analiza zawiera:


- aspekty formalno-prawne, funkcjonalne i ekonomiczne w oparciu o zamierzony wynik końcowy (bilansowanie)

Wykonanie

Wykonując instalację skupiamy się na:

 

- zastosowaniu najlepszej jakości komponentów,

- montażu z zachowaniem najwyższych standardów

Projekt

Projekt uwzględnia:
 

- pozwolenia,

- decyzje,

- audyty,

- projekty,

- warunki przyłączenia

Umowy

Zajmujemy się:

 

- dokumentacją PV,

- zawieraniem umów dystrybucyjnych,

- umowy z POB/Sprzedawca,

- procedura zmiany sprzedawcy,

- procedura ustanowienia POB

Finansowanie

Formy finansowania:
 

- finansowanie własne, 

- dotacje,

- pożyczki,

- leasing

Bilansowanie

Usługa obejmuje:

 

- planowanie, prognozowanie i grafikowanie energii,

- prowadzenie bieżących rozliczeń,

- monitoring rynku energii,

- prezentacja danych i wyników

bottom of page