top of page

Fotowoltaika

Logo firmy Sustainable Energy Solutions

Bilansowanie indeksowane - opis działania

Przede wszystkim zacząć należy od tego, że energia elektryczna nie może być magazynowana w sieci (rozumianej jako przewody) - dlatego funkcjonuje centralny mechanizm bilansowania – Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE).

Rynek energii składa się z 8760 godzin w roku. 

Energia elektryczna jest rozliczana w każdej godzinie w ujęciu ilościowym oraz finansowym, tzn. każda godzina ma inną cenę.

Schemat działania bilansowania energii

Godzinowy bilans zużycia energii nie pokrywa się z godzinową produkcją energii z instalacji fotowoltaicznej, w celu pokrycia brakującego zapotrzebowania wykorzystujemy mechanizmy rynkowe bilansowania energii.

Możemy bilansować nadwyżkę na inne PPE należące do Przedsiębiorcy, nawet takie które zlokalizowane są w innych miejscach.

Wykorzystujemy korzystny mechanizm rozliczeniowy cena - profil w oparciu o hurtowe ceny energii.

wykres

Profil jest podstawą do kalkulacji ceny przez sprzedawców energii, im większe jest zużycie w szczycie tym wyższa cena.


Montaż instalacji fotowoltaicznej wymusza na Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wymianę układu pomiarowego na dwukierunkowy z rejestracją dobowo-godzinową.

Taka zmiana umożliwia rozliczenie na podstawie rzeczywistego profilu godzinowego. Daje to możliwość kupowania z sieci mniejszej ilości energii w godzinach szczytowych, w których energia jest najdroższa.

Ceny energii elektrycznej na rynku w szczycie są najwyższe - wtedy też instalacja fotowoltaiczna wytwarza najwięcej energii, a więc możemy wykorzystać sytuację rynkową do sprzedaży lub mniejszego poboru z sieci w wysokich cenach szczytowych.

Ceny energii elektrycznej poza szczytem, a więc wtedy gdy instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza energii, a obiekt pobiera energię są najniższe - możemy wykorzystać sytuację rynkową do zakupu energii dla profilu po niższych cenach pozaszczytowych.

image15 (1).png

W uproszczeniu - energię wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną rozliczamy w droższych godzinach szczytowych, a energię pobraną z sieci (gdy instalacja nie wytwarza energii), możemy rozliczyć w tańszych cenach pozaszczytowych.

bottom of page