top of page

Transformacje energetyczne

Kompleksowo zajmujemy się usługami w zakresie transformacji energetycznej.

logo firmy Sustainable Energy Solutions

Dlaczego transformacja energetyczna?

Ogólnoświatowa transformacja energetyczna pozwoli na racjonalizację wykorzystywania zasobów naturalnych poprzez przejście na odnawialne źródła energii.

 

Impulsem napędzającym transformację energetyczną jest wzrost zapotrzebowania na energię oraz unijne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które powodują wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, również w Polsce.

 

Energetyczna przyszłość świata związana jest ze wzrostem kosztów emisji CO2, racjonalnym wykorzystaniem zasobów oraz wzajemnym poszanowaniu i dążeniu do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Image by Federico Beccari

Ekologia
i zrównoważony
rozwój

Rosnące
ceny energii elektrycznej

Ciągły rozwój technologiczny

Jesteśmy świadomi, że transformacja energetyczna będzie procesem ciągłym, dążącym do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w połączeniu z ochroną środowiska. Świadomość procesu motywuje nas do stałego rozwoju, dzięki któremu będziemy mogli zaoferować naszym klientom najbardziej efektywne i przyszłościowe rozwiązania.

Jak działamy?

Oferta tworzona jest indywidualnie w zależności od ilości wybranych usług. Podstawą wyjściową w tworzonej ofercie jest audyt i doradztwo

 

Audyt
Doradztwo

Zakres do indywidualnego wyboru

 

 

Możliwość wyboru pełnego zakresu lub tylko części z wymienionych usług

Koncepcja
Transformacji

Projektowanie

 

 

 

Wybrany zakres lub pominięcie etapu

Realizacja

 

 

 

Wybrany zakres lub pominięcie etapu

Usługi
dodatkowe

 

 

 

Wybrany zakres lub pominięcie etapu

bottom of page